Exploratori

Cercetașii cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani ani se numesc, simbolic: exploratori.

Din vârful muntelui, uitându-se în zare, temerarii observă situl unei cetăţi şi pornesc spre aceasta. Cetatea a fost proaspăt repopulată de tineri cu iniţiativă, doritori de a ajuta la reclădirea civilizaţiei care dată popula cetatea. Mai mult, noii locuitorii lucrează la ridicarea unei noi cetăţi cu turnuri, case, pieţe şi cartiere.

Văzând cetatea, temerarilor li se deschide un nou orizont şi se decid să ajungă în acel loc. Totodată, şi observatorii din cetate văd patrula /ele apropiindu-se şi pornesc în întâmpinarea ei/lor. Observatorii îi vor ajuta timp de 6 luni şi le vor prezenta generalităţi despre cercetăşie şi despre exploratoriat pentru ca patrula /ele să poată intra în cetate.

Cadrul simbolic al ramurei de vârstă exploratori este: cetatea.

Din vârful muntelui, uitându-se în zare, temerarii observă situl unei cetăţi şi pornesc spre aceasta. Cetatea a fost proaspăt repopulată de tineri cu iniţiativă, doritori de a ajuta la reclădirea civilizaţiei care dată popula cetatea. Mai mult, noii locuitorii lucrează la ridicarea unei noi cetăţi cu turnuri, case, pieţe şi cartiere.

Comunitate reprezentată simbolic prin cetate, este locul unde, pas cu pas, descoperă că trăiesc în chiar interiorul ei, că au de învăţat de la tot ce oferă ea şi mai departe vor ajunge să fie activi prin a se implica şi a realiza diferite proiecte stfel încât, atunci când ei vor fi pregătiţi să îşi vadă rezultatele şi să meargă mai departe, să facă acest lucru prin organizarea unui mare eveniment – unul de neuitat pentru ei.

 

Cadrul simbolic al cercetăşiei este situat în lumea imaginarului şi astfel, prin această asociere a realului cu imaginarul, totul devine mult mai atractiv pentru cercetaşi. Acest cadru reprezintă un instrument folosit în toate activităţile şi fără acesta cercetăşia nu ar mai fi cercetăşie. El reprezintă un element ludic, care pune în funcţiune imaginaţia şi diferă în funcţie de ramura de vârstă. Acest cadru dă copiilor senzaţia aventurii, dăruire pentru o cauză nobilă, precum şi explorarea curajoasă. Până şi noţiunea de cercetaş reprezintă un simbol: aceea de om care merge înainte, care înfruntă greutăţile şi facilitează drumul celor care vin în urma sa. (M. Ştefan, 2001, p.113). Acestui cadru i se datorează atractivitatea şi farmecul activităţii. Mediul despre care se vorbeşte este unul fantastic în care copiii pot trăi şi înţelege mai repede şi mai uşor Metoda Scout.