Water for Sundarijal

“Water for Sundarijal” este unul dintre multiplele răspunsuri ale cercetașilor față de cutremurele din Nepal, din primăvara anului 2015.

Organizația “Nepal Scouts” a demarat un proiect amplu de întrajutorare, refuzând să se resemneze în fața distrugerii care le-a acaparat țara. Până în momentul de față, cercetașii nepalezi au reușit să strângă niște fonduri pe care le-au folosit pentru a cumpăra îmbrăcăminte călduroasă pentru copiii din satul Sundarijal (puternic afectat de cutremur), respectiv manuale și rechizite școlare. Însă problemele cu care se confruntă sunt numeroase.

Probabil cea mai pregnantă este lipsa de apă potabilă, astfel că una dintre cele mai semnificative acțiuni își propune să realimenteze cu apă acest sat. O asemenea acțiune implică costuri mari, cu atât mai mult cu cat accesul în zonă este extrem de dificil. Noi, cercetașii din Centrul Local “Tg.Mureș”, sprijiniți de Organizația Națională “Cercetașii României” susținem inițiativa cercetașilor nepalezi și astfel demarăm la rândul nostru, o campanie de strângere de fonduri.

Întrajutorarea și compasiunea fac parte din modul scout de viață și din dorința de a lăsa lumea un pic mai bună decât am găsit-o, credem că putem ajuta la reclădirea unor vieți, în satul Sundarijal, Nepal. Oricât de mică ar fi donația, ea va avea un impact.

Așadar, ne puteți ajuta printr-o plată în contul centrului local: RO34 RNCB 0193 0159 7532 0001 , cu mențiunea “Campanie NEPAL” și de asemenea prin răspândirea informației. Vă asigurăm 100% din fondurile strânse în cadrul acestei campanii vor merge direct la cercetașii din Nepal.

Gata oricând!