Organigramă

a) Nivelul naţional

Conform Statutului, la nivel naţional, Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” este compusă din organele decizionale, organele executive şi organele de control.

Organele decizionale sunt compuse din Adunarea Generală, Consiliul Director şi Preşedintele ONCR.

Adunarea Generală este forul suprem de conducere al ONCR, alcătuit din delegaţii tuturor centrelor locale, şi la care participă, cu drept de vot, câte un delegat al fiecărui Centru Local.

Consiliul Director conduce activitatea ONCR în intervalul dintre sesiunile Adunării Generale, fiind format din 11 membrii ai ONCR, aleşi pentru un mandat de 3 ani de către Adunarea Generală prin votul secret a cel puţin 50%+1 din totalul delegaţilor prezenţi.

Organele executive sunt reprezentate de Directorul Executiv, angajat prin concurs în conformitate cu legile în vigoare de către Consiliul Director şi care candidează pentru un mandat de 3 ani, şi Comitetul Executiv, structura responsabilă cu implementarea tuturor rezoluţiilor Adunării Generale şi a deciziilor Consiliului Director, format din executivi pentru diferite zone de responsabilitate, în funcţie de priorităţile strategice adoptate de Adunarea Generală.

Organele de control sunt reprezentate de către Comisia Naţională de Cenzori, care este compusă din 3 membrii aleşi de Adunarea Generală şi care are atribuţii în controlul financiar al structurilor decizionale şi executive.


b) Nivelul local

Structurile locale sunt compuse din: Centrele Locale, Adunările Generale a Centrelor Locale, Consiliile Centrelor Locale şi Comisia de Cenzori.

Centru Local, înfiinţat de ONCR prin decizia Consiliului Director, la cererea unui grup de iniţiativă local, format din minimum 5 adulţi şi 20 de copii şi/sau tineri. Într-o localitate pot funcţiona mai multe Centre Locale, centre care se bucură de autonomie decizională şi au libertatea de asociere în scopul derulării de activităţi specifice şi păstrării identităţii. Centrul Local poate avea patrimoniu propriu.

Adunarea Generală a Centrului Local este forul de conducere al Centrului Local, care implementează obiectivele strategice ale ONCR la nivel local şi care se convoacă în sesiune ordinară anuală, sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie. La aceste adunări participă, cu drept de vot, toţi membrii Centrului care au împlinit vârsta de 16 ani, au depus promisiunea şi au cotizaţia plătită la zi.

Consiliul Centrului Local conduce activitatea Centrului Local între Adunările Generale şi este compus din Şeful Centrului Local şi alţi 4 membrii. Şeful Centrului Local este responsabil cu implementarea deciziilor luate de Consiliu şi reprezintă Centrul Local în interiorul şi în exteriorul ONCR.

Comisia de cenzori este desemnată de către Adunarea Generală a Centrului Local în cazurile în care numărul membrilor depăşeşte 100, în rest această comisie reducându-se la un singur membru.